Tripiau'r Côr i'r Gwyliau Eingl-Cymreig ym Mirmingham a Chaerdydd.


Mis Mehefin 2013


Daeth holl waith dysgu darnau newydd dros y misoedd diwethaf i ben yng nghyngherddau Gwyl Corau Meibion Cymru a Lloegr ym Mirmingham ar y dydd cyntaf o Fehefin ac wythnos yn diweddarach yng Nghaerdydd. Y her mwyaf oedd dysgu’r gwahaniaeth rhwng ein hên ffrind Cytgan yr Herwyr ac Il Bandito, yn yr iaith Eidaleg! Wedi dweud hyn, mae gennym yn awr, ddarnau da newydd, i’w cynnwys yn ein rhestr caneuon. Beth sydd yn wych am y cyngherddau yma yw’r, cyfle â gawn i wrando ar berfformiadau arbenning ac elenni ni chawsom ein siomi, yn enwedig ym Mirmingham, wrth wrando ar waith sensitif a grymus y pianydd Lauren Zhang a honno ddim ond yn un ar ddeg oed. Yng Nghaerdydd yr unawdydd Jamie Hutchinson o Sir Benfro bu’n ein hadloni efo rhaglen ddifyr iawn, gan gynnwys miwsig clasurol a gwerinol. Roedd yn galonogol hefyd, gweld bod dyfodol canu corawl yn ddiogel pan glywsom ddau gôr o ysgolion lleol ym Mirmingham a Chaerdydd yn rhannu’r llwyfannau efo ni. James Llewelyn Jones (Canoldir) a David Last (Cardiff Arms Park), oedd ein harweinyddion hwyliog eto eleni a theimlwn yn ddiogel yn nwylo ein cyfeilyddion a’r gerddorfa yn Neuadd Dewi Sant.


Eleni, taith Caerdydd oedd penwythnos oddi cartref blynyddol y Côr. Bu’r tywydd yn fendithiol dros ben a chawsom fwynhau Clwb Côr Cardiff Arms Park, bwrlwm y Prif Ddinas, a’i siopau, ac yna, Y Bae, lle’r oedd bywyd mor ddifyr ac hamddenol . Roedd yn braf cael amser efo’n gilydd, ac hefyd gyda ffrindiau’r Côr sy’n rhan o’n bywyd.