TRIP GLEDHOLT Hydref 2009

Mi oedd y disgwyl yn y Cor yn gynhyrfus wrth rhag-feddwl am ail gadarnhau ein cyfeillgarwch  a Chor Meibion Gledholt.  Doedd dim i dathru`r disgwyliad wrth i Gor Meibion Penybontfawr a`i gwragedd, gwr a phartneriad deithio i Huddersfield am benwythnos bur, diddorol a phlesurus iawn. Diolch o galon unwaith eto i Trevor  ein brenin y ffordd a`i frenhines y tro yma oedd Lynne (Bos y Bws) Mi oedd Trevor wedi gweithio mor galed i baratoi y fenter a Lynne yn wych wrth ein driefio o gartref i gyngerdd ac eto adref yn ol yn saff-wedi dipyn o hwyl.!!

Bu llawer o baratoi yn Rastick hefyd - y logisteg o symud dau gor meibion yn daclus ac yn dawel o amgylch Eglwys Sant Ioan Yr Efengylwr ; cael y ddau gor yn ei lle, cael y ddau gor i fod yn un - dipyn o gamp-ond camp llwyddianus dros ben.

Hefyd rhaid son am y bwyd - nid pryd ond gwyl brenhinol o groeso i`r ddau gor ac hefyd i bawb oedd wedi teithio - bwyd i gryfhau`r corff a gwin i fwydo`r ysbryd. Ond gwell na hyn oedd yr ysbryd arall sef "ysbryd hwyl" a cyfeillgarwch y ddau gor wrth ganu i ddiddori ein gilydd a chanu hefo`n gilydd i adnerthu y rhamant o fod yn aelodau o gorau -- os oedd angen yr adnerthiant yma.

Cafwyd rhan cyntaf gwych i`r cyngerdd hefo pawb mewn llais a hwyl da - mi `roedd yr eglwys fawr a thlws yn siwtio Olwen a Tudor wrth iddynt swyno`r gynilleidfa a chafodd y ddau gor hwyl hefyd wrth ganu a chyd ganu. Ar haner amser cafwyd her fawr - mi oedd un (di-enw) or gynilliedfa yn cynnig £500 at gronfa Eglwys Sant Ioan pe byddai`r ddau gor yn canu "Amen" wrth wynebu ei gilydd o ddau ben yr Eglwys, rhyw ganllath rhyngddynt. Dim Problem !!! Na !! mi oedd yn dasg anodd ac yn gofyn llawer, ond rhwng y ddau arweinydd yn cydweithio, hefo llygaid da y cantorion - do cafwyd y pum cant ychwanegol at gronfa`r eglwys, a phawb yn sefyll a chlapio dan fwynhad yr her, a gwynebau aelodau`r corau yn bictiwr. Dyma ydi rhamant o fod yn aelod o gor -sef yr hwyl o ganu`n gymdiethasol ar atgofion sydd yn cael eu creu yn flynyddol.

Yn ol at Neuadd yr Eglwys ,yr hwyl ,y cyfeillgarwch, y bwyd, y canu. Mi ddoeth yr "Yorkshire Lass" yn ran o`r "Anthem Geltaidd" ac "Rachie" yn un.

Penwythnos arall i`w gofio , penwythnos arall i`w goleddu a noson arbennig yn y gwestu.

Diolchwn oll am fod yn rhan o'r hwyl.