S4C Visit April 2011


Roedd llawer o gynhyrfu ar noson rehersal y Cor rhyw fis yn ol pan ddaeth pobl S4C i Benybontfawr i wario noson hefo ni wrth i ni ganu yn y neuadd ac wedyn yn y "Railway". Mi oedd pobl y teledu yn paratoi cyfres am iaith lleol yn cymunedau gwledig. Ifor ap Glyn fydd yn cyflwyno`r rhagleni a bydd y cyntaf yn ein cartrefi ar Fehefin y 6ed.. Daeth y camerau i Benybont wrth i ni baratoi i ganu ar ein cryno ddisg newydd felly roedd y Cor yn eitha cryf. Hefyd yr ydym yn brysur iawn wrth baratoi am ein Cyngerdd arbennig yn Mis Hydref wrth i ni ddathlu ein penblwydd yn 60 oed.