Adroddiad o Gyngerdd yn Whittington at elw`r NSPCC.


Mi `roedd pob un or tri chant o dicedi Cyngerdd yr NSPCC yn Eglwys Plwyf Whittington wedi ei gwerthu ymhell cyn y noson. Mi `roedd Cymdeithas NSPCC Siroedd y Ffin sef Siroedd Amwythig a Maldwyn yn dathlu 125 o flynoeddoedd o`i bodolaeth a phleser mawr y Cor oedd cael bod yn rhan or Cyngerdd ar bennig yma mewn Eglwys mor hardd lle `roedd y clybodeg mor ardderchog.

Mrs. Elaine Adams a`i Phwyllgor oedd wedi hefyd gofalu bod plantYsgol Gynradd Whittington a Thriawd Bwlch-y-Cibau yn ymuno ar Cor. Mr. Ieuan Jones oedd Cadeirydd y noson a da oedd clywed ei neges yn ei adroddiad dawnus.

Hyfryd hefyd oedd clywed plant yr Ysgol lleol yn canu mor lan o dan arweiniad Mrs. Amanda Ryan-cawsom raglen amliwgar ganddynt. Pleser mawr oedd cael gwrando ar Driawd y Bwlch (Mrs. Eleri Brautingam, Mrs. Pam Morris a Mr.Wyn Morris) yn canu`r hen ffefryn sef "My Grandfather`s Clock".

Canodd Olwen a Tudor ei solos yn ardderchog a gwych o swynol oedd ei deuawd. Cafodd arweinydd y Cor sef Mr Tecwyn Jones glod mawr am ei ran wrth ganu "I`se Weary of Waitin" hero`r Cor. Da oedd gweld y Cor mor gryf hefo bron i pedwar deg o gantorion.

Cyngerdd arbennig i bawb a hwyl wedyn wrth i ni gyd fwynhau swper da a chwmni.

Codwyd yn agos i £2500 at achos yr NSPCC.